Algemene verkoopsvoorwaarden

Contact

Amazing Fest World
Veenbesstraat 3,
2200 Herentals
BTW BE0663.736.950

E-mail: hi@amazingfestworld.be
Tel. +32 4 75 45 16 56

Huisregels en verbodsbepalingen

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
 2. Houd er als toeschouwer rekening mee dat een evenement kan worden gefilmd. Bij film- of tv-opnamen bestaat de kans dat je in beeld wordt gebracht.
 3. Alle bezoekers worden verzocht op tijd naar de zaal te komen, geen bagage, (grote) handtassen of (rug)zakken mee te nemen en correct te reageren op eventuele verzoeken van de security.
 4. Het is verboden om onze zalen te betreden met flessen, blikjes, alcohol, geluidsopnametoestellen, film- en fotocamera’s, vuurwerk en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Misbruik wordt strafrechtelijk vervolgd. Betreding van de zaal impliceert instemming met mogelijke aftasting. Alleen wegwerpcamera’s zonder flits en gsm’s uitgerust met een fotofunctie worden gedoogd. Er mag tijdens evenementen niet worden gefotografeerd of gefilmd, tenzij anders bepaald door de organisator.
 5. In onze zalen geldt een absoluut rookverbod. Overtredingen worden beboet met bedragen die oplopen van 160 tot 1600 euro. Rokers kunnen op vertoon van hun ticket het gebouw wel verlaten om buiten een sigaret op te steken. Ook bij het weer binnenkomen wordt de barcode van het ticket gescand.
 6. Respecteer de eigendommen en de nachtrust van onze buren.
 7. Lever een inspanning om geen zwerfvuil in en rond onze zalen achter te laten.

Algemene verkoopsvoorwaarden tickets

 1. Je toegangskaart is uitsluitend geldig op de dag en voor de vertoning/event die op de voorzijde van het ticket vermeld staan.
 2. Het ticket is niet geldig zonder genummerde strook.
 3. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.
 4. Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode die aan de ingang ingescand kan worden.
 5. In geval van verlies of diefstal zal je ticket noch vervangen noch terugbetaald worden.
 6. Bij het in ontvangst nemen van het toegangsbiljet ziet de houder af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie.
 7. Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.
 8. Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. De barcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticketeigenaar ontzegd wordt.
 9. Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde kaarten kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald. De kassa’s openen meestal twee uur voor de aanvang van het evenement.
 10. Gereserveerde kaarten die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht.
 11. Mensen die (in de buurt van de zaal wonen en) naar een evenement willen gaan dat als uitverkocht geboekt staat, kunnen altijd proberen om toch nog aan toegangskaarten te geraken. Vaak komen in extremis plaatsen vrij, o.m. van late bestellers die hun gereserveerde kaarten niet komen afhalen.
 12. Worden thuis geprinte e-tickets gebruikt, dan krijgt alleen de eerste aanbieder van elk origineel e-ticket toegang tot het evenement. De houder van gekopieerde e-tickets zal de toegang dus worden geweigerd.
 13. Ongebruikte kaarten worden niet terugbetaald.
 14. Tickets worden alleen terugbetaald of omgewisseld als het evenement wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden. Voormelde bepaling impliceert de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.
 15. De vermelding ‘general admission’ houdt in dat de plaatsen ongenummerd zijn. Dit betekent in de praktijk dat je vrij bent om een zit- of een staanplaats te kiezen.
 16. Voor bedrijven1 is elke bestelling definitief zodra de betaling geregistreerd is.

1 – Definitie: een bedrijf is een entiteit, al dan niet met btw-nummer, die voor derden buiten de huiselijke sfeer (klanten, relaties, personeelsleden) bestellingen plaatst vanuit een specifiek commercieel oogmerk.